TimeMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
8amBJJ GiBJJ GiBJJ No Gi
9amKids Advanced BJJ
10amNo-Gi BJJ/Wrestling
5:30pmKids BJJ(5-6)
Kids BJJ(7-11)
Cardio Kickboxing
Level 1 Kickboxing
Kids Advanced BJJ
Ring Class(Josh)
Kids BJJ(5-6)
Kids BJJ(7-11)
Cardio Kickboxing
Level 1 Kickboxing
Kids Advanced BJJ
Ring Class(Josh)
Kids BJJ(5-6)
Kids BJJ(7-11)
Cardio Kickboxing
Level 1 Kickboxing
6pmBoxing Intro(30 min)Boxing Intro(30 min)
6:30pmBJJ All Level Gi
Level 1 Kickboxing
Level 2 Kickboxing


BJJ Beginner Gi
Pro Training
BJJ All Level No-Gi
Level 1 Kickboxing
Level 2 Kickboxing
BJJ Beginner Gi
Pro Training
Level 1 Kickboxing
Sparring
BJJ Open Mat
7pmBoxing Inter/AdvBoxing Inter/AdvBoxing Inter/AdvBoxing Inter/Adv