TimeMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
8amBJJ GiBJJ GiBJJ No Gi
10amNo-Gi BJJ/Wrestling
5:30pmKids BJJ(5-6)
Kids BJJ(7-11)
Cardio Kickboxing
Teen BJJ(11-14)Kids BJJ(5-6)
Kids BJJ(7-11)
Cardio Kickboxing
Teen BJJ(11-14)Kids BJJ(5-6)
Kids BJJ(7-11)
Cardio Kickboxing
6pmBoxing Intro(30 min)Boxing Intro(30 min)
6:30pmBJJ All Level No-Gi
Kickboxing Level 1

BJJ Level 1 No-Gi
BJJ/MMA Live
BJJ All Level No-Gi
Kickboxing Level 1
BJJ Level 1 No-Gi
BJJ/MMA Live
Kickboxing All Level
BJJ All Level
7pmBoxing Inter/AdvBoxing Inter/AdvBoxing Inter/AdvBoxing Inter/Adv
7:30pmKickboxing Level 2Kickboxing Level 2